Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru

 

Nod rhaglen sgrinio ymlediadau aortig abdomenol Cymru yw lleihau nifer o ymlediadau aortig abdomenol (YAA) a marwolaethau yng Nghymru. Rydym yn gwahodd dynion 65 oed sydd yn byw yng Nghymru ac sydd wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu ymarferol i gymryd rhan yn ein rhaglen sgrinio gan gynnwys sgan uwchsain syml a di-boen i fesur yr aorta abdomenol. Mae dynion chwe gwaith yn fwy tebygol o gael YAA na menywod ac yn dod yn fwyfwy cyffredin gydag oedran. Mae'r prawf sgrinio GIG yma am ddim.

 

 

Sgrinio yn ystod Pandemig Coronafeirws