Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Gwybodaeth

Mae'r adran hwn o'n gwefan yn llawn wybodaeth ddefnyddiol am ein gwasanaethau ac am y taflenni sydd ar gael. Mae gwybodaeth yno hefyd sy’n benodol i bobl ag anableddau.

Sut ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi?

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd sy'n sôn am sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn prosesu gwybodaeth amdanoch chi.

Mae yna ychydig o feysydd ychwanegol yr hoffem dynnu'ch sylw atynt sy'n benodol i sgrinio. Sut ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi?

 

Helpwch ni i lunio a gwella ein gwasanaeth

Gall y cyhoedd chwarae rhan bwysig wrth lunio a gwella'n wasanaethau. Am y rheswm hwnnw, sefydlwyd y Rhwydwaith Ymgysylltu Sgrinio i recriwtio aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb mewn gwella gwasanaethau sgrinio i bawb.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn helpu i wella gwasanaethau, ewch i'r dudalen hon.