Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd

 


Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd am ansawdd ac effaith ein gwybodaeth, gwybodaeth iechyd a gweithgareddau ymchwil a hefyd ansawdd data a threfniadau llywodraethu gwybodaeth yn y sefydliad

 


Cyfarfodydd

 

Gellir gweld / lawrlwytho'r papurau o gyfarfodydd a gynhaliwyd cyn atal y Pwyllgor oherwydd pandemig Covid-19 o'r ddolen hon i'r Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd.

 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac, fel arall, fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Nodir dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd isod.

 

2022/23

2021/22

 

Gallwch weld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd yma.

 


Pwy yw pwy  Pwy yw pwyPwy yw pwy

Aelodau

(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd a Cyfarwyddwr Anweithredol

Sian Griffiths

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Kate Eden

Diane Crone

Yn bresennol

(Drwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys yr isod)

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwil

Iain Bell

Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi ac Iechyd Rhyngwladol / Cyfarwyddwr Canolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd

Mark Bellis

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

Fu-Meng Khaw

Gyfarwyddwr Pontio'r Gyfarwyddiaeth Iechyd a Llesiant

Sally Attwood

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG a Chyfarwyddwr Gwelliant Cymru

John Boulton

Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd

I'w gadarnhau

Pennaeth Ymchwil a Datblygu

Alisha Davies

Prif Swyddog Risg

John Lawson

Pennaeth Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

Drew Evans

Ysgrifennydd y Bwrdd (neu eu henwebai)

Helen Bushell

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff

Stephanie Wilkins