Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd

 


Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd am ansawdd ac effaith ein gwybodaeth, gwybodaeth iechyd a gweithgareddau ymchwil a hefyd ansawdd data a threfniadau llywodraethu gwybodaeth yn y sefydliad.

 

Gallwch weld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd yma.

 

Cyfarfodydd

 

Gellir gweld / lawrlwytho'r papurau o gyfarfodydd a gynhaliwyd cyn atal y Pwyllgor oherwydd pandemig Covid-19 o'r ddolen hon i'r Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd.

 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac, fel arall, fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Nodir dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd isod.

 

2024/2025

 

2023/2024

 

2022/2023

 

2021/2022

 

 

 

Pwy yw pwy 

Aelodau

(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd a Cyfarwyddwr Anweithredol

Sian Griffiths

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Nick Elliott

Diane Crone

Yn bresennol

(Drwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys yr isod)

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwil

Iain Bell

Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi ac Iechyd Rhyngwladol / Cyfarwyddwr Canolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd

Sumina Azam

Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Claire Birchall

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

Fu-Meng Khaw

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Iechyd a Lles Jim McManus

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG a Chyfarwyddwr Gwelliant Cymru

John Boulton

Pennaeth Ymchwil a Datblygu

Alisha Davies

Prif Swyddog Risg

John Lawson

Ysgrifennydd y Bwrdd (neu eu henwebai)

Paul Veysey

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff

I'w gadarnhau