Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd

 

Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd am ansawdd ac effaith ein gwybodaeth, cudd-wybodaeth iechyd a gweithgareddau ymchwil yn ogystal ag ar ansawdd data a threfniadau llywodraethu gwybodaeth y sefydliad. 

Gweld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

 

Cyfarfodydd:

 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel arall fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol.

Gellir gweld / lawrlwytho papurau drwy ddolen Papurau’r Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

Gweler dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil isod.

 

23 Medi 2021

8 Rhagfyr 2021

9 Mawrth 2022

   

Pwy yw pwy

 

Aelodau
(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd

Sian Griffiths

Aelodau Annibynnol

Kate Eden

Diane Crone

 

Yn bresennol:

Cyfarwyddwr Pontio - Gwybodaeth (Arweinydd Gweithredol)

Sian Bolton

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  

Rhiannon Beaumont-Wood

 

 

 

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

 

Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Iechyd a Llesiant

Jyoti Atri

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG a Chyfarwyddwr Gwelliant Cymru

John Boulton

Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol/ Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Mark Bellis

Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd

I'w gadarnhau

Pennaeth Ymchwil a Datblygu

Alisha Davies

Prif Swyddog Risg 

John Lawson

Pennaeth Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

Drew Evans

Ysgrifennydd y Bwrdd (neu eu henwebai)

Helen Bushell