Neidio i'r prif gynnwy

Is-grŵp Parodrwydd ar gyfer Ymchwiliad Cyhoeddus i COVID-19

 

Mae’r Grŵp hwn yn cynghori ac yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd ar y trefniadau a’r adnoddau sydd ar waith i sicrhau ymateb sefydliadol priodol i Ymchwiliad Cyhoeddus i COVID-19 y DU. Mae'r Grŵp hefyd yn penderfynu a ddylid gwneud cais am Statws Cyfranogwr Craidd ar gyfer pob un o fodiwlau'r Ymchwiliad.

 

Cynhelir cyfarfodydd yr Is-grŵp Parodrwydd ar gyfer Ymchwiliad Cyhoeddus i COVID-19 mewn sesiwn breifat.  Mae cofnodion pob cyfarfod yn cael eu hadrodd i'r Bwrdd yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd.

 

Bydd yr Is-grŵp yn cyfarfod yn ôl yr angen i sicrhau bod y sefydliad yn ymgysylltu â'r Ymchwiliad ac yn ymateb iddo yn ôl yr angen.

 

Gweld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth Is-grŵp Parodrwydd ar gyfer Ymchwiliad Cyhoeddus i COVID-19.

 

Pwy yw pwy:

Aelodau

(O leiaf tri, rhaid i un fod yn Gadeirydd
a rhaid i ddau fod yn Gyfarwyddwyr Anweithredol)

Cadeirydd

Jan Williams

Aelodau Annibynnol:

Is-gadeirydd

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol

 

Kate Eden

Nick Elliott

Prif Weithredwr

Tracey Cooper

Dirprwy Brif Weithredwr

Huw George

Yn bresennol

(Trwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys y sawl isod)

Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd

Paul Veysey

Aelod staff

Fel y gwahoddwyd