Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd am ansawdd a diogelwch gwasanaethau a rhaglenni iechyd cyhoeddus a ddarperir i wella canlyniadau iechyd y boblogaeth. Mae'n rhoi sicrwydd ynghylch y trefniadau ar gyfer diogelu a gwella ansawdd a diogelwch darpariaeth iechyd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr/yr unigolyn/y boblogaeth.

Yn dilyn adolygiad o strwythur y pwyllgorau yn 2016, diddymwyd y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth. Yn dilyn hynny, mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella yn gyfrifol am lywodraethu gwybodaeth ac yn sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Gellir gweld papurau wedi'u harchifo ar gyfer cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth yma.

Gweld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella yma.

 

Cyfarfodydd:

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Gweler dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella isod.

 

2023/2024

 

2022/2023

 

2021/2022

Gellir gweld / lawrlwytho papurau ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella cyn mis Ebrill 2021 drwy ddolen Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella - Archif Papurau’r Cyfarfodydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Pwy yw pwy

Aelodau

(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd a Cyfarwyddwr Anweithredol

Diane Crone

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Kate Eden

Nick Elliott

Sian Griffiths

Yn bresennol

(Drwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys yr isod)

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (Arweinydd Gweithredol)

Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

Dr Fu-Meng Khaw

Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd

Paul Veysey

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG /Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

John Boulton

Prif Swyddog Risgiau a Phennaeth Llywodraethu Gwybodaeth

John Lawson

Rheolwr Cyffredinol a Llywodraethu ar gyfer Cyfarwyddiaeth Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Christopher Thomas

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ansawdd a Nyrsio

Angela Cook

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Integredig

Stuart Silcox

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd a Chyfarwyddwr Diogelu Iechyd

Andrew Jones

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff

Olusola Okhiria