Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd am ansawdd a diogelwch gwasanaethau a rhaglenni iechyd cyhoeddus a ddarperir i wella canlyniadau iechyd y boblogaeth. Mae'n rhoi sicrwydd ynghylch y trefniadau ar gyfer diogelu a gwella ansawdd a diogelwch darpariaeth iechyd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr/yr unigolyn/y boblogaeth.

Yn dilyn adolygiad o strwythur y pwyllgorau yn 2016, diddymwyd y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth. Yn dilyn hynny, mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella yn gyfrifol am lywodraethu gwybodaeth ac yn sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Gellir gweld papurau wedi'u harchifo ar gyfer cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth yma.

Gweld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella.

 

Cyfarfodydd:

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Gweler dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella isod.

2021/22

Gellir gweld / lawrlwytho papurau ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella cyn mis Ebrill 2021 drwy ddolen Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella - Archif Papurau’r Cyfarfodydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Pwy yw pwy

Aelodau

(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd

Kate Eden

Aelodau Annibynnol

Judi Rhys

Sian Griffiths

Diane Crone

Yn bresennol

(Drwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys yr isod)

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (Arweinydd Gweithredol)

Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

Dr Fu-Meng Khaw

Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd

Helen Bushell

Gyfarwyddwr Pontio'r Gyfarwyddiaeth Iechyd a Llesiant

Sally Attwood

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG /Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

John Boulton

Prif Swyddog Risgiau a Phennaeth Llywodraethu Gwybodaeth

John Lawson

Rheolwr Cyffredinol a Llywodraethu ar gyfer Cyfarwyddiaeth Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Christopher Thomas

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ansawdd a Nyrsio

Eleri Lloyd Burns

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Integredig

Stuart Silcox

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd a Chyfarwyddwr Diogelu Iechyd

Andrew Jones

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff

Stephanie Wilkins