Neidio i'r prif gynnwy

Papurau'r Bwrdd

Mae Ymddiriedolaeth GIG Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso i'r cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â mynychu'r cyfarfod, neu os ydych yn bwriadu mynychu a bod gennych unrhyw ofynion arbennig  y dylid eu hystyried, cysylltwch â'r Tim Llywodraethu Corfforaethol.

Bydd papurau cyfarfodydd y Bwrdd ar gael 7 diwrnod cyn y cyfarfod. Rydym hefyd yn dangos ffrwd fyw o cyfarfodydd y Bwrdd ar youTube. Bydd y recordiadau yma hefyd ar gael yn y tudalennau isod.

Archif cyfarfodydd y Bwrdd.