Neidio i'r prif gynnwy

Papurau'r Bwrdd

 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd rheolaidd, ac mae croeso i'r cyhoedd a’r staff eu mynychu. Yn ystod y pandemig COVID-19 mae cyfarfodydd y Bwrdd a'i Bwyllgorau wedi cael eu cynnal yn rhithwir ac mae hynny, yn anffodus, wedi golygu na fu modd darparu mynediad i staff a'r cyhoedd. Fodd bynnag, o 30 Gorffennaf ymlaen, rydym yn bwriadu ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd yn fyw - cadwch lygad ar ein tudalen newyddion am fanylion ynglŷn â sut i ymuno â'r cyfarfod (yn rhithwir).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â mynychu'r cyfarfod, cysylltwch â Thîm Busnes y Bwrdd ar phw.corporategovernance@wales.nhs.uk

Bydd agenda'r Bwrdd ar gael 7 niwrnod cyn y cyfarfod a bydd papurau'r Bwrdd ar gael cyn gynted â phosibl cyn y cyfarfod. 

Archif cyfarfodydd y Bwrdd.