Neidio i'r prif gynnwy

Papurau'r Bwrdd

 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal Cyfarfodydd Bwrdd rheolaidd, y mae croeso i aelodau o'r cyhoedd a staff eu mynychu.  Gallwch ymuno ar-lein trwy Microsoft Teams gan ddefnyddio’r ddolen ar bob tudalen cyfarfod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â mynychu'r cyfarfod, cysylltwch â Thîm Busnes y Bwrdd ar PHW_Board.Business@wales.nhs.uk

Bydd agenda'r Bwrdd ar gael 7 niwrnod cyn y cyfarfod a bydd papurau'r Bwrdd ar gael cyn gynted â phosibl cyn y cyfarfod. 

Archif cyfarfodydd y Bwrdd.