×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.

Y Bwrdd a'r Tim Gweithredol

Alison Ward
13 March 2019
Alison Ward

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Alison Ward.

Kate Eden
13 March 2019
Kate Eden

Kate Eden yw'r Dirprwy Cadeirydd.

Shantini Paranjothy
13 March 2019
Shantini Paranjothy

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Shantini Paranjothy.

Judi Rhys
13 March 2019
Judi Rhys

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Judi Rhys.

Quentin Sandifer
13 March 2019
Quentin Sandifer

Quentin Sandifer yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol/Swyddog Cyfrifol.

Mark Bellis
13 March 2019
Mark Bellis

Mark Bellis yw Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant.

Phil Bushby
13 March 2019
Phil Bushby

Phil Bushby yw Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol. 

John Boulton
13 March 2019
John Boulton

John Boulton yw'r Cyfarwyddwr Dros-Dro Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr 1000 o Fywydau

Huw George
13 March 2019
Huw George

Huw George yw Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid. 

Tracey Cooper
13 March 2019
Tracey Cooper

Ymunodd Tracey Cooper ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Mehefin 2014.

Jan Williams
13 March 2019
Jan Williams

Penodwyd Jan Williams yn Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 5 Medi 2017.