×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.

Y Bwrdd a'r Tim Gweithredol

Stephanie Wilkins
Stephanie Wilkins
03 July 2019
Stephanie Wilkins

Cynrychiolydd y Fforwm Partneriaeth yw Stephanie Wilkins.

Stephen Palmer
Stephen Palmer
03 July 2019
Stephen Palmer

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Stephen Palmer.

Dyfed Edwards
Dyfed Edwards
03 July 2019
Dyfed Edwards

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Dyfed Edwards.

Rhiannon Beaumont-Wood
Rhiannon Beaumont-Wood
03 July 2019
Rhiannon Beaumont-Wood

Rhiannon Beaumont-Wood yw Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Jyoti Atri
Jyoti Atri
03 July 2019
Jyoti Atri

Jyoti Atri yw Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd a Llesiant dros-dro.

Sian Bolton
Sian Bolton
27 February 2019
Sian Bolton

Sian Bolton yw'r Gyfarwyddwr Pontio ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Wybodaeth.

Alison Ward
Alison Ward
13 March 2019
Alison Ward

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Alison Ward.

Kate Eden
Kate Eden
13 March 2019
Kate Eden

Kate Eden yw'r Dirprwy Cadeirydd.

Shantini Paranjothy
Shantini Paranjothy
13 March 2019
Shantini Paranjothy

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Shantini Paranjothy.

Judi Rhys
Judi Rhys
13 March 2019
Judi Rhys

Cyfarwyddwr Anweithredol yw Judi Rhys.

Quentin Sandifer
Quentin Sandifer
13 March 2019
Quentin Sandifer

Quentin Sandifer yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol/Swyddog Cyfrifol.

Mark Bellis
Mark Bellis
13 March 2019
Mark Bellis

Mark Bellis yw Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant.

Phil Bushby
Phil Bushby
13 March 2019
Phil Bushby

Phil Bushby yw Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol. 

John Boulton
John Boulton
13 March 2019
John Boulton

John Boulton yw'r Cyfarwyddwr Dros-Dro Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr 1000 o Fywydau

Huw George
Huw George
13 March 2019
Huw George

Huw George yw Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid. 

Tracey Cooper
Tracey Cooper
13 March 2019
Tracey Cooper

Ymunodd Tracey Cooper ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Mehefin 2014.

Jan Williams
Jan Williams
13 March 2019
Jan Williams

Penodwyd Jan Williams yn Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 5 Medi 2017.