Gwybodaeth i unigolion sydd wedi cael prawf am haint COVID-19

Diolch am ymweld â'r dudalen we hon am fwy o wybodaeth yn dilyn eich prawf diweddar ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).

Mae'r safle hwn ar gyfer aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cael prawf COVID-19.

Os ydych chi’n weithiwr allweddol neu'n byw gyda gweithiwr allweddol, mae croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth yma.

Byddwch wedi cael eich canlyniad drwy neges destun i'r rhif ffôn symudol y gwnaethoch ei nodi pan gawsoch eich prawf.  Os byddwch chi neu unrhyw aelod o'ch cartref yn mynd yn salach ar unrhyw adeg, dylech fynd i wefan Galw Iechyd Cymru neu ffonio GIG 111.  Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.