Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i unigolion sydd wedi cael prawf am haint COVID-19

 

Diolch am ymweld â'r dudalen we hon am fwy o wybodaeth yn dilyn eich prawf diweddar ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).

Ar gyfer pwy mae'r tudalen hwn?

Mae'r safle hwn ar gyfer aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cael prawf COVID-19. Byddwch wedi cael eich canlyniad drwy neges destun i'r rhif ffôn symudol y gwnaethoch ei nodi pan gawsoch eich prawf.  Os byddwch chi neu unrhyw aelod o'ch cartref yn mynd yn salach ar unrhyw adeg, dylech fynd i wefan GIG 111 Cymru neu ffonio GIG 111.  Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Os ydych chi wedi cael eich nodi fel cyswllt ag achos o COVID-19, parhewch i ddilyn y cyngor yma.