Neidio i'r prif gynnwy

Linciau grid coronafeirws

15/07/22
Cadw'n ddiogel yn y tywydd poeth

Gall tywydd poeth achosi risgiau iechyd difrifol

30/11/20
Cymorth ynghylch Covid-19 ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Gwybodaeth a chymorth ar gael yn Arabeg, Farsi, Albaneg, Bengali a Sorani Cwrdaidd.

16/09/20
Gwybodaeth ar gyfer lleoliadau Addysg a Gofal plant

Arweiniad a gwybodaeth ar gyfer lleoliadau addysg a gofal plant

07/08/20
Gwybodaeth i Cyflogwyr a Gweithwyr

Mae gan Cymru Iach ar Waith ystod o ddolenni a adnoddau COVID-19 ar gyfer cyflogwyr ac unigolion / gweithwyr.

09/06/20
Profi, olrhain, diogelu: coronafeirws

Canllawiau a gwasanaethau gan gynnwys sut i ddefnyddio’r prawf gartref coronafeirws.

19/05/20
Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Canllawiau i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

15/04/20
Dangosfwrdd Data Coronafeirws (cyfrifiadur)
Illustration of chart on computer screen 
Illustration of chart on computer screen 

Ffynhonnell data iechyd yn ymwneud â Coronafeirws yng Nghymru. 

19/05/20
Gwneud cais i gael prawf Coronafeirws

Profi, olrhain, diogelu: Canllawiau a gwasanaethau coronafeirws gan gynnwys sut i gael prawf.

14/04/20
Sut wyt ti?

Mae hwn yn gyfnod pryderus i ni i gyd, ond a ydych wedi aros i ofyn i'ch hun sut ydych chi?

14/04/20
Dangosfwrdd Data Coronafeirws (ffôn symudol)
Illustration of chart on mobile phone screen
Illustration of chart on mobile phone screen

Ffynhonnell data iechyd yn ymwneud â Coronafeirws yng Nghymru. 

14/04/20
Sut alla i wirfoddoli i helpu'r ymateb i Coronafeirws?

Gwybodaeth am wirfoddoli yn ddiogel yng Nghymru. 

14/04/20
Darllenwch ein datganiad diweddaraf

Darllenwch ein datganiad diweddaraf am Coronafeirws (COVID-19).