Linciau grid coronafeirws

19/05/20
Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Canllawiau i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Illustration of chart on computer screen 
Illustration of chart on computer screen 
15/04/20
Dangosfwrdd Data Coronafeirws Newydd (cyfrifiadur)

Ffynhonnell data iechyd yn ymwneud â Coronafeirws yng Nghymru. 

19/05/20
Gwneud cais i gael prawf Coronafeirws

Gwirio a ydych chi’n gymwys i gael prawf ar gyfer coronafeirws, a darganfod sut i gael prawf.

14/04/20
Aros yn iach gartref

Mae hwn yn gyfnod pryderus i ni i gyd, ond a ydych wedi aros i ofyn i'ch hun sut ydych chi?

Illustration of chart on mobile phone screen
Illustration of chart on mobile phone screen
14/04/20
Dangosfwrdd Data Coronafeirws Newydd (ffôn symudol)

Ffynhonnell data iechyd yn ymwneud â Coronafeirws yng Nghymru. 

14/04/20
Sut alla i wirfoddoli i helpu'r ymateb i Coronafeirws?

Gwybodaeth am wirfoddoli yn ddiogel yng Nghymru. 

14/04/20
Darllenwch ein datganiad diweddaraf

Darllenwch ein datganiad diweddaraf am Coronafeirws (COVID-19).