Neidio i'r prif gynnwy

Tywydd Poeth

Mae unrhyw un yn gallu mynd yn sâl pan fydd y tywydd yn boeth.

 

Dyma'r rhai mwyaf agored i niwed:

  • Pobl hŷn – yn enwedig y rhai dros 65 oed.
  • Y rhai sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu mewn cartref gofal.
  • Pobl sydd â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes neu rai cyflyrau iechyd meddwl.
  • Pobl sy'n cymryd meddyginiaeth a allai eu gwneud yn fwy tebygol o gael eu heffeithio'n wael gan dywydd poeth.
  • Pobl a allai ei chael hi'n anodd cadw'n oer – babanod a phlant ifanc, pobl sy'n gaeth i'r gwely neu'r rhai sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Pobl sy'n treulio llawer o amser yn yr awyr agored neu mewn llefydd poeth. Er enghraifft, pobl sy'n byw mewn fflat ar y llawr uchaf, y digartref, neu bobl sy'n gweithio yn yr awyr agored.

Prif risgiau tywydd poeth

Dyma'r prif beryglon mewn tywydd poeth:

Cyngor i weithwyr gofal iechyd proffesiynol