Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ar gyfer lleoliadau Addysg a Gofal plant

Oherwydd esblygiad cyson ein dealltwriaeth o glefyd COVID-19, mae canllawiau'n cael eu hadolygu a'u diweddaru'n gyson. Fe'ch cynghorir i wirio'r dolenni isod yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Prif ffynonellau canllawiau Cymru ar COVID-19 yw Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru. Gall arweiniad gan gyrff eraill, gan gynnwys Llywodraeth y DU  ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr hefyd fod yn berthnasol yng Nghymru.

 

Canllawiau

 

Proses brofi Reolaidd ar gyfer Staff Addysg a Gofal Plant 

 

Cefnogi ymddygiad COVID-ddiogel mewn pobl ifanc