Neidio i'r prif gynnwy

Sut wyt ti?

Mae hwn yn gyfnod ansicr i ni i gyd, ond a ydych wedi aros i ofyn i'ch hun sut ydych chi?

  • A ydych yn llwyddo i gadw mewn cysylltiad â'ch anwyliaid?
  • Beth am aros yn gorfforol iach? Beth bynnag yw hynny i chi…
  • Sut ydych chi'n teimlo?

Rydym ni yma i chi. Isod, fe welwch rywfaint o gymorth a chyngor ar ofalu amdanoch chi eich hun a'ch anwyliaid pan fyddwch yn ynysu. Rydym hefyd wedi cynnwys rhai dolenni i sefydliadau partner am ragor o gymorth.

Wrth i'r sefyllfa barhau, byddwn yn ychwanegu manylion newydd am y cymorth a'r cyngor sydd ar gael yn aml, felly cofiwch ymweld â'r dudalen yn rheolaidd.