Neidio i'r prif gynnwy

Cadw eich plentyn bach yn hapus ac yn iach

Yn y sefyllfa sydd ohoni, efallai na fyddwch yn gallu prynu'r holl fwydydd rydych am eu bwyta, felly beth allwch chi ei ddefnyddio yn lle hynny? Os, er enghraifft, na allwch brynu ffrwythau, llysiau, cig neu bysgod ffres, gallech brynu cynnyrch wedi'i rewi neu gynnyrch tun yn lle hynny.  Os ydych yn prynu bwyd tun cofiwch sicrhau nad ydynt yn cynnwys siwgr na halen ychwanegol. I gael rhagor o wybodaeth a syniadau ar gyflwyno bwydydd solet ewch i Pob plentyn Cymru.