Neidio i'r prif gynnwy

Sut wyt ti'n teimlo?

Dau berson yn eistedd wrth bwrdd gyda paned

Rydym yn byw drwy gyfnod anodd ac mae'n bwysicach nag erioed i chi ofalu am eich iechyd a'ch llesiant meddyliol.

Sut ydych chi'n teimlo? A ydych wedi meddwl am y pethau y gallech eu gwneud i gadw'n iach?

Fel golchi dwylo yn well i amddiffyn eich iechyd corfforol, mae pethau y gallwch eu gwneud i amddiffyn eich llesiant meddyliol.

Ar y tudalennau hyn, fe gewch rai awgrymiadau, cyngor a syniadau i'ch helpu i ofalu am eich hun ac eraill.

 

Darganfod mwy