Sut i ofalu am eich llesiant meddyliol

Dau berson yn eistedd wrth bwrdd gyda paned

Mae llawer o ffyrdd i ofalu am eich llesiant meddyliol. Ar y dudalen hon fe welwch gyngor, awgrymiadau a dulliau defnyddiol. Beth fydd yn gweithio orau i chi?

Rydym yn byw drwy gyfnod anodd a gall y newidiadau i'n trefn arferol olygu ein bod yn gweld gwahaniaeth yn ein meddyliau, ein hwyliau neu'r ffordd rydym yn gweithredu. 

Efallai eich bod yn poeni am deulu a ffrindiau, dan straen oherwydd materion ariannol, neu'n pryderu am ddal coronafeirws.  

Efallai eich bod yn teimlo galar, ofn, dicter, cariad, balchder neu dristwch. Gall rhai o'r teimladau hyn fod yn anodd eu hesbonio neu eu henwi, a gallant fynd a dod.

Mae'n iawn i ni gael y teimladau hyn, oherwydd bod pethau'n wahanol ac yn ansicr - felly ceisiwch beidio â barnu eich hun ar sut rydych yn teimlo. 

Mae'n bwysig gofalu am eich hun, er mwyn i chi allu gofalu am eraill yn well gartref, yn y gwaith ac yn eich cymuned.

Peidio â chynhyrfu – am eich bod yn cyfri

Defnyddiwch y dull canlynol er mwyn helpu i dawelu eich meddwl a gofalu am eich teimladau, eich corff, eich meddyliau a'r hyn rydych yn ei wneud. Cliciwch ar y blychau isod i gael awgrymiadau, cyngor a gweithgareddau y gallwch eu defnyddio.

Cysylltwch â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #sutwyttii rannu eich awgrymiadau llesiant eich hun â phobl ledled Cymru.   

Cofiwch ei bod yn iawn gofyn am help os bydd ei angen arnoch, ewch i'n tudalen cymorth am ragor o wybodaeth. 

Rhagor o gyngor a syniadau ar-lein

Mind Cymru logo
Mind Cymru

Gwybodaeth ynghylch coronafeirws a'ch llesiant. Mae'n cynnwys awgrymiadau ar gynllunio ar gyfer aros gartref a gofalu am eich iechyd a llesiant meddyliol.

Mental Health Foundation logo
Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Gwybodaeth am sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr achos o'r Coronafeirws. Mae'n cynnwys awgrymiadau ar iechyd a llesiant meddyliol cyffredinol, cyflogwyr a chyflogeion, a gofalu amdanoch eich hun pan fyddwch yn aros gartref.