Neidio i'r prif gynnwy

Rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc

Gall bod yn rhiant neu'n ofalwr fod yn eithaf anodd ar hyn o bryd.

Efallai eich bod yn ceisio rheoli llawer o dasgau ymarferol ar yr adeg hon, yn ogystal â'r emosiynau a'r teimladau gwahanol y mae eich plant yn eu profi - heb anghofio am eich teimladau eich hun hefyd.

Defnyddiwch y dull canlynol er mwyn helpu i dawelu eich meddwl a gofalu am eich teimladau, eich corff, eich meddyliau a'r hyn rydych yn ei wneud bob dydd: Mae'n bwysig iawn gofalu amdanoch chi'ch hun, fel y gallwch ofalu am eich plant.

  • Gweithgareddau i dawelu'ch meddwl - i'ch helpu i deimlo'n well
  • Rhoi sylw i anghenion sylfaenol – i helpu eich corff 
  • Dysgu i ailfeddwl - i helpu eich meddyliau 
  • Gwneud i'ch hun deimlo'n dda - i helpu'r hyn rydych yn ei wneud o ddydd i ddydd  

Edrychwch ar ein tudalen ‘Sut i ofalu am eich llesiant’ i gael syniadau ar sut i beidio â chynhyrfu.