Gwybodaeth am Brofion Gwrthgyrff COVID-19

Mae'r wybodaeth ar y wefan hon wedi'i hanelu at unigolion heb symptomau sydd wedi cael prawf gwaed am wrthgyrff COVID-19.

Nid yw wedi'i hanelu at bobl sy'n sâl ac sydd wed cael prawf am haint presennol posibl. Os byddwch yn datblygu symptomau COVID-19, rhaid i chi hunanynysu ac efallai y bydd angen i chi gael prawf swab am COVID-19. 

Profion Gwrthgyrff

Caiff gwrthgyrff eu cynhyrchu gan y corff mewn ymateb i haint (ymateb y system imiwnedd). Fel arfer gellir eu canfod yn y gwaed tua phythefnos ar ôl haint diweddar. Gan fod COVID-19 yn haint newydd, ni wyddom am faint y bydd y gwrthgyrff i'r feirws hwn (coronafeirws newydd) yn para, na ph'un a fyddant yn eich diogelu rhag heintiau COVID-19 pellach yn y dyfodol. Wrth i'r dystiolaeth wyddonol gynyddu, rydym yn gobeithio y bydd gennym yr atebion i'r cwestiynau hyn.

Bydd y wybodaeth a gesglir drwy'r profion gwrthgyrff yn ein helpu i ddeall faint o bobl sydd wedi cael yr haint yn y gorffennol, a sut mae wedi lledaenu drwy'r boblogaeth.

Canlyniadau Profion