Gwybodaeth i Weithwyr Allweddol ac Aelodau Aelwyd a Brofwyd am Haint COVID-19

Diolch am ymweld â'r dudalen we hon am fwy o wybodaeth yn dilyn eich prawf diweddar ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).

Mae'r safle hwn ar gyfer gweithwyr allweddol ac aelodau eu haelwyd sydd wedi cael symptomau sy'n gyson â haint COVID-19 (y cyfeirir ato hefyd fel 'Coronafeirws Newydd’) ac sydd wedi cael prawf am COVID-19 wedi'i drefnu gan y sefydliad sy'n eu cyflogi.

Byddwch wedi cael eich canlyniad drwy neges destun i'r rhif ffôn symudol y gwnaethoch ei nodi pan gawsoch eich prawf.  Os byddwch chi neu unrhyw aelod o'ch cartref yn mynd yn salach ar unrhyw adeg, dylech fynd i wefan Galw Iechyd Cymru neu ffonio GIG 111.  Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Os ydych wedi cael eich nodi fel cyswllt i achos COVID-19, daliwch ati i ddilyn y cyngor ar https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws

Canlyniadau Prawf

 


Os ydych yn byw gyda gweithiwr allweddol, wedi cael prawf ar gyfer COVID-19, ac wedi cael canlyniad eich prawf drwy neges destun, dilynwch y cyngor isod o ran chi’ch hun a’ch aelwyd (gan gynnwys y gweithiwr allweddol):