Gwybodaeth i Weithwyr Allweddol ac Aelodau Aelwyd a Brofwyd am Haint COVID-19

Diolch i chi am ymweld â'r dudalen hon, am fwy o wybodaeth yn dilyn eich prawf diweddar ar gyfer coronafirws (COVID-19).

Mae’r wefan hon ar gyfer gweithwyr allweddol ac aelodau teuleuol sydd wedi dangos symptomau sy’n gyson â haint COVID-19 (a elwir hefyd yn ‘Novel Coronavirus’) ac sydd wedi cael prawf ar gyfer COVID-19 a drefnwyd gan eu sefydliad cyflogi.

Byddwch wedi derbyn eich canlyniad trwy neges destun i'r rhif ffôn symudol gadawsoch ar adeg eich prawf. Os bydd eich cyflwr, neu cyflwr yr aelodau yn eich cartref yn gweithygu, dylent ymweld â gwefan NHS Direct Wales neu ffonio GIG 111. Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Os ydych chi'n weithiwr allweddol, wedi cael prawf ar gyfer COVID-19, ac wedi derbyn canlyniad eich prawf trwy neges destun, dilynwch y cyngor isod i chi ac aelodau o'ch cartref.

 

Os ydych chi'n aelod o deulu gweithiwr allweddol, wedi cael prawf ar gyfer COVID-19 ac wedi derbyn canlyniad eich prawf trwy neges destun, dilynwch y cyngor isod i chi a'ch cartref (gan gynnwys y gweithiwr allweddol).