Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Llywodraethu Corfforaethol, Cyfathrebu a Chyllid

Protocol enwebu staff Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Anrhydeddau (ICC-SCD01)

Atodiad 1: Pethau i'w hystyried wrth wneud enwebiad

Atodiad 2 – Syniadau ac Awgrymiadau ar gyfer Enwebu

Atodiad 3 – Ffurflen enwebu  

Polisi Hawliau Eiddo Deallusol (IP) (ICC81)

Fframwaith Eiddo Deallusol (ICC81-CD01)

Storfeydd Gweithdrefn Rheolaeth Ariannol (ICC-STP12)
Rheoli Cyllidebol Gweithdrefn (ICC-STP11)
Gweithdrefn Cerdyn Prynu a Chanllawiau (PHW-STP13)
Gweithdrefn Cymru Gyfan I Staff Y Gig Godi Pryderon (AW09)
Codi Llais Heb Ofn Yn ICC: Protocol Ar Gyfer Adrodd A Goruchwylio (ICC-SCD19)
Polisi Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd (ICC08)

Cynllun Ymateb a Gweithdrefn ar gyfer Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd (ICC08/TP01)

Polisi Defnyddio'r Gymraeg ICC75
Polisi Rheoli Polisïau a Gweithdrefnau Corfforaethau a Dogfennau Rheoli Ysgrifenedig Corfforaethol Eraill -ICC47

ICC 47/ TP01 Gweithdrefn Ar Gyfer Rheoli Polisïau a Gweithdrefnau Corfforaethol a Dogfennau Ysgrifenedig Eraill

ICC47/CD01 Cynllun Ymateb a Gweithdrefn ar gyfer Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd

ICC47 Templed Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac Iechyd

Gweithdrefn Asesu Effaith Diogelu Data AW16 - TP03
Gweithdrefn Rhyddhau Gwybodaeth AW16 - TP01
Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol AW16 - TP07


Gweithdrefn Camera Gwliadwriaeth (Teledu Cylch Cyfyng) AW16 - TP05
Gweithdrefn Cytundebau Rhannu Data - Datgelu Data AW16 - TP04
Gweithdrefn Rheoli Asedau Gwybodaeth AW16 - TP06
Polisi Camymddwyn mewn Ymchwil ICC73

Gweithdrefn Camymddwyn Mewn Ymchwil (ICC73/TP01)

Polisi Safonau Ymddygiad (yn cynnwys Datgan Buddiannau, Rhoddion, Lletygarwch a Nawdd) - PHW 05
PHW05-TP01 - Gweithdrefn Datgan Buddiannau, Rhoddion, Lletygarwch, Honoraria a Nawdd
Dogfennau Ategol adnoddau dynol