Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Llywodraethu Clinigol a Rheoli Heintiau

Dogfennau yn Gymraeg:

Yn 2019, penderfynodd Tîm Gweithredol Busnes ICC weithredu cyhoeddi Polisïau a Gweithdrefnau yn Gymraeg wrth iddynt gael eu hadolygu a'u diweddaru nesaf. (Mae hyn y tu hwnt i’r gofynion a osodir arnom gan Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.)

Mae'r cylch o adolygiadau'n parhau ac os nad oes dogfen ar gael yn Gymraeg, bydd yr hyperddolen yn agor fersiwn Saesneg o’r ddogfen rydych chi wedi gofyn amdani.

Ar ddiwedd y broses adolygu, bydd yr holl ddogfennau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os nad yw dogfen yr ydych chi ei hangen ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, anfonwch e-bost atom a byddwn yn darparu fersiwn Gymraeg.

 

Cydsyniad i Bolisi Sgrinio Archwilio neu Ymyrraeth


Polisi Dadhalogi

Mae'r polisi hwn yn cyd-fynd â Blaenoriaeth Strategol 4 ac Amcan Strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru:  Gweithio gyda GIG Cymru i ddefnyddio diogelwch cleifion fel gyrrwr gofal iechyd o ansawdd uwch. 

Gweithdrefn Dadhalogi

Mae'r ddogfen hon yn cefnogi Polisi Dadhalogi Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy ddisgrifio'r camau a gymerwyd gan staff Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd o ran Dadhalogi


Polisi Rheoli Achosion
Gweithdrefn Rheoli Achosion 

Polisi a Gweithdrefn Rheoli Achosion AEGI


Polisi Rheoli Atal Heintiau

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd Polisi Rheoli Atal Heintiau


Polisi Gwisg Atal a Rheoli Heintiau


Polisi Rheoli Dyfeisiau ac Offer Meddygol

Gweithdrefn Rheoli Dyfeisiau ac Offer Meddygol


Polisi rheoli meddyginiaethau


Polisi rheoli achosion


Polisi ar gyfer Cludo Sbesimenau Patholegol


Gweithdrefn Archwilio Ansawdd a Chlinigol

Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd - AEGI


Polisi Rheoli Achosion - ICC40

Gweithdrefn Rheoli Achosion Cymraeg - ICC40/TP01