Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen brechu plant rhag y ffliw

Mae'r dudalen hon yn cynnwys cyfarwyddyd ac adnoddau yn bennaf er mwyn cefnogi'r rhaglen imiwneiddio rhag y ffliw mewn ysgolion ar gyfer 2023 – 2024. Gall rhywfaint o’r cynnwys fod yn berthnasol hefyd ar gyfer imiwneiddio plant cyn oedran ysgol.

Ar y dudalen hon

 

Cyfarwyddyd

Mae argymhellion y rhaglen frechu gan y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a pholisi Llywodraeth Cymru i’w gweld yn y dolenni isod.

Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu - GOV.UK (darllenwch gyhoeddiadau a datganiadau JCVI; chwiliwch e.e. influenza)

 

Cylchlythyrau Iechyd Cymru a llythyrau Llywodraeth Cymru

 

Adnoddau hyfforddi a digwyddiadau

Gellir cyrchu cyrsiau ar-lein a deunyddiau hyfforddi am nifer y brechlynnau a chlefydau trwy'r dudalen E-ddysgu .

Darperir rhagor o wybodaeth ac adnoddau hyfforddiant imiwneiddio ar y dudalen Adnoddau a Digwyddiadau Hyfforddi .

 

Adnoddau a gwybodaeth glinigol

Cofiwch fod yr wybodaeth am gymhwysedd am frechlynnau yn wahanol ar gyfer Cymru a Lloegr.

 

Cyfarwyddiadau grŵp cleifion (PGDs) a phrotocolau

Gellir dod o hyd i dempledi PGD ar y dudalen Gyfarwyddiadau grŵp Cleifion (PGDs) a phrotocolau.

Rhagor o adnoddau clinigol a gwybodaeth:

 

Templed llythyr

 

Adnoddau eraill

 

 

Data a goruchwyliaeth

Mae gwybodaeth gwyliadwriaeth brechu ar gael ar y tudalennau isod: