Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau hygyrch y ffliw

Mae Braille ar gael ar gais. Cysylltwch รข phw.vaccines@wales.nhs.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Ar y dudalen hon cewch daflenni brechlyn ffliw mewn fformatau hygyrch.

Mae'r rhain yn cynnwys Hawdd ei Ddeall |  Iaith Arwyddion Prydain | Print Bras |  Cyfieithiadau o ddogfennau allweddol ar gyfer siaradwyr ieithoedd heblaw Cymraeg a Saesneg.

 

Hawdd ei Ddarllen

 

Iaith Arwyddion Prydain

 

Print Bras

 

Cyfieithiadau