Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Hygyrch

Mae Braille ar gael ar gais. Cysylltwch รข phw.vaccines@wales.nhs.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Ar y dudalen hon cewch daflenni brechlyn COVID-19 mewn fformatau hygyrch.

Mae'r rhain yn cynnwys Hawdd ei Ddeall |  Iaith Arwyddion Prydain | Print Bras |  Cyfieithiadau o ddogfennau allweddol ar gyfer siaradwyr ieithoedd heblaw Cymraeg a Saesneg.

 

Hawdd ei Ddarllen

 

Iaith Arwyddion Prydain

 

Print Bras

 

Cyfieithiadau