Neidio i'r prif gynnwy

Brechu mewn fformatau hygyrch

 

 

Fideo brechu a chanllaw Hawdd ei Ddarllen i gefnogi pobl ag anabledd dysgu

Cafodd y fideo newydd yma a’r canllaw Hawdd ei Ddarllen eu gwneud gyda phobl ag anabledd dysgu.

Mae’r fideo a’r canllaw yn seiliedig ar wybodaeth a ddysgwyd gennym gan bobl ag anabledd dysgu, eu gofalwyr, a sefydliadau cefnogi.

Mae'r fideo’n dangos person a'i ofalwr yn ymweld â'u meddygfa i gael brechiad y ffliw. Mae’n rhoi enghreifftiau o’r addasiadau rhesymol y gallwch chi ofyn amdanyn nhw i’ch cefnogi i fynd i’ch apwyntiad, fel apwyntiad dwbl, a help gyda gorbryder am nodwyddau.

Mae’r canllaw Hawdd ei Ddarllen wedi’i rannu’n 2 ran.

  • Mae Rhan 1 yn rhoi gwybodaeth am frechiadau, pam eu bod yn bwysig a sut maen nhw’n gweithio.
  • Mae Rhan 2 yn disgrifio’r broses o gael brechiad, gwybodaeth am sgîl-effeithiau cyffredin ac enghreifftiau o addasiadau rhesymol.

Cliciwch yma i ddarllen y canllaw Hawdd ei Ddeall rhan 1 - Ynglŷn â brechiadau.

Cliciwch yma i ddarllen y canllaw Hawdd ei Ddeall rhan 2 – Cael brechiad.