Neidio i'r prif gynnwy

Am y brechiad

 

 

Cefndir

Gall y ffliw fod yn ddifrifol iawn. Fel COVID-19, mae'n cael ei achosi gan feirws, sy'n cael ei ledaenu gan beswch a thisian. Gall symptomau’r ffliw fod yn ysgafn, ond gall hefyd arwain at afiechydon mwy difrifol fel broncitis a niwmonia, a all fod angen triniaeth yn yr ysbyty.

Mae ffliw yn heintus iawn, a gall y symptomau ymddangos yn gyflym iawn. Mae symptomau’r ffliw yn cynnwys tymheredd uchel, blinder a gwendid, cur pen, poenau a pheswch. Mae rhagor o wybodaeth am y ffliw ar gael yn: GIG 111 Cymru - Iechyd A-Y : Ffliw (gwefan allanol)

Mae achosion o’r ffliw y rhan fwyaf o aeafau, yn enwedig mewn ysbytai a chartrefi gofal.

Mewn gaeaf arferol, bydd miloedd o bobl yn marw o salwch sy'n gysylltiedig â’r ffliw yn y DU. Cael brechiad ffliw bob blwyddyn yw un o’r ffyrdd gorau o ddiogelu rhag ffliw.

 

Am y brechlyn ffliw

Y gaeaf yma mae’n bosibl y byddwn yn gweld COVID-19 a’r ffliw yn cylchredeg ar yr un pryd, felly mae’n bwysig iawn eich bod yn cael eich diogelu.

Mae brechiadau’r ffliw yn gyflym ac yn ddiogel iawn, a gallent atal wythnosau o salwch difrifol.

 

Oedolion

 

Plant a phobl ifanc

Fideos - Beth yw'r brechlyn ffliw?

 

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i 111.wales.nhs.uk, siarad â’ch meddyg neu nyrs neu ffonio GIG 111 Cymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechiadau’r ffliw, gan gynnwys eu cynnwys a’r sgîl-effeithiau posibl, yn www.medicines.org.uk/emc Rhowch enw'r brechiad yn y bocs chwilio.

Gallwch gael gwybod sut i roi gwybod am amheuaeth o sgîl-effeithiau ar-lein yn www.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy ffonio 0800 731 6789 (Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm).

Mae amserlen sy’n dangos pa frechiadau sy’n cael eu cynnig fel mater o drefn yng Nghymru ar gael o: phw.nhs.wales/CompleteSchedule