Neidio i'r prif gynnwy

Vaccine page links

07/09/23
Brechiad y pas (pertwsis)
Babi yn cysgu ar ysgwydd y fam
Babi yn cysgu ar ysgwydd y fam

Gall y pas fod yn haint difrifol iawn, yn enwedig i fabanod ifanc. Mae cael y brechiad yn ystod beichiogrwydd yn helpu i amddiffyn eich babi rhag y pas yn ystod wythnosau cyntaf ei fywyd.

07/09/23
Brechiad y ffliw
Menyw feichiog yn y gwely yn dal ei stumog ac yn gwenu
Menyw feichiog yn y gwely yn dal ei stumog ac yn gwenu

Mae tystiolaeth dda bod merched beichiog yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau os ydynt yn cael y ffliw, yn enwedig yng nghamau olaf eu beichiogrwydd.

07/09/23
Brechiad COVID-19
Babi newydd-anedig yn cysgu ar frest y fam
Babi newydd-anedig yn cysgu ar frest y fam

Mae brechiad COVID-19 yn cael ei argymell yn gryf mewn beichiogrwydd, gan fod merched beichiog yn wynebu risg gynyddol o’r coronafeirws.