Neidio i'r prif gynnwy

Am y brechlyn

Cynnwys:

DS: mae rhai o'r dolenni sydd wedi’u cynnwys yn yr wybodaeth hon yn arwain at gynnwys sydd wedi’i greu gan sefydliadau eraill ac efallai na fydd ar gael yn y Gymraeg. 

Cefndir

Mae’r Coronafeirws (COVID-19) yn afiechyd heintus sy’n cael ei achosi gan feirws SARS-CoV-2. Bydd gan y mwyafrif o bobl sydd wedi'u heintio â'r feirws salwch anadlol ysgafn i gymedrol a byddant yn gwella heb fod angen triniaeth arbennig. Fodd bynnag, gall rhai pobl fynd yn ddifrifol wael ac angen sylw meddygol. 

Mae pobl hŷn a phobl sydd â chyflyrau meddygol sylfaenol fel afiechyd cardiofasgwlaidd, diabetes, canser neu afiechyd anadlol cronig yn fwy tebygol o ddatblygu salwch difrifol. 

Mae symptomau COVID-19 yn cynnwys peswch newydd, parhaus, colli neu newid i'ch synnwyr arogli neu flasu, poenau yn y corff, cur pen, blinder a gwendid. Mae rhagor o wybodaeth am COVID-19 ar gael yn GIG 111 Cymru - Iechyd A-Y : Coronafeirws (COVID-19) (gwefan allanol) 

 

Am y brechlyn

Mae brechlynnau COVID-19 yn helpu i warchod rhag y prif fathau presennol o feirysau COVID-19. 

Mae'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) yn gyfrifol am gymeradwyo'r defnydd o feddyginiaethau, gan gynnwys brechlynnau, a monitro eu diogelwch. Maent wedi cymeradwyo nifer o frechlynnau i’w defnyddio yn y DU fel brechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol. 

Gallwch roi gwybod am unrhyw sgîl-effeithiau drwy dudalen Yellow Card y Coronafeirws yr MHRA.  

Yng Nghymru, rydym yn dilyn cyngor y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) ar ddefnyddio gwahanol gynhyrchion brechu fel rhan o raglen frechu COVID-19. 

Gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin am y brechlyn COVID-19 isod. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd, pan fydd gwybodaeth newydd ar gael. 

 

Pam ddylech chi gael y brechlyn

 

 

 

Diogelwch ac effeithiolrwydd

 

 

 

Cymhwysedd

 

 

Cael y brechlyn

 

 

 

Treialon brechu

 

Sgamiau brechu