Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltiadau brechu

 

Cysylltiadau Byrddau Iechyd Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (gig.cymru)

Cyfeiriad:  Tŷ Llanarth, Uned 1, Porth Newbridge, Stryd y Bont, Newbridge, NP11 5GH

Ebost: ABB.PCImms@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Cyfeiriad: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW

Rhif ffôn: 01248 384 384

Ebost: bcu.info@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (gig.cymru)

Cyfeiriad:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Tŷ Coedtir, Ffordd Maes Y Coed, Caerdydd, CF14 4HH

Rhif ffôn: 02920 21835864

Ebost: 
 - immunisations.co-ordinators.cavuhb@wales.nhs.uk
 - cvuhb.massimms@wales.nhs.uk
 - news@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (gig.cymru)

Cyfeiriad: Tŷ Ynysmeurig, Navigation Park, Abercynon, Rhondda Cynon Taf, CF45 4SN

Rhif ffôn: 01443 744800

Ebost: CTM_ImmunisationService@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Cyfeiriad: Swyddfeydd Corfforaethol, Adeilad Ystwyth, Hafan Derwen, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3BB

Rhif ffôn: 01267 235151

Ebost: ask.hdd@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (gig.cymru)

Cyfeiriad: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Pencadlys, Tŷ Glasbury, Ysbyty Bronllys, Bronllys, ger Aberhonddu, Powys, LD3 0LY

Rhif ffôn: 01874 711661

 Ebost: Powys.immunisations@wales.nhs.uk

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gwefan: Hafan - Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe (gig.cymru)

Cyfeiriad: 1 Talbot Gateway, Parc Ynni Baglan, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Rhif ffôn: 01639 683344

Ebost: sbu.imms@wales.nhs.uk

 

Gwasanaethau arall

 

Tîm Diogelu Iechyd

Gwasanaeth Ymateb Acíwt Cymru Gyfan (AWARe) 

Gwefan: Tîm Diogelu Iechyd - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Ebost: AWARE@wales.nhs.uk

 

Rhaglen Afiechydion Ataliadwy Trwy Frechu

Gwefan: Imiwneiddio a Brechlynnau - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Lleoliad 1: Rhaglen Afiechydon Ataliadwy Trwy Frechu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llawr 4, Capital Quarter 2, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

Lleoliad 2: Rhaglen Afiechydon Ataliadwy Trwy Frechu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Tîm Diogelu Iechyd, Preswylfa, Ffordd yr Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1PZ

Rhif ffôn: 029 2022 7744

Ebost: phw.vaccines@wales.nhs.uk

 

Sefydlwyd y Rhaglen Afiechydon Ataliadwy Trwy Frechu Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2005.

Amcanion allweddol y gwasanaeth yw:

  • Cynorthwyo Byrddau Iechyd Lleol i reoli gwasanaethau imiwneiddio yn weithredol er mwyn cyflawni targedau
  • Cynorthwyo LlC i ddarparu cyfeiriad strategol a datblygu gwasanaethau
  • Cynorthwyo darparwyr gwasanaethau drwy well hyfforddiant, cyngor a hwyluso rhwydwaith clinigol.

 

Adrannau iechyd plant

Mae gan bob bwrdd iechyd adran iechyd plant. Cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol a gofynnwch am gael siarad â rhywun yn yr adran iechyd plant.