Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Hygyrch Brechlyn Covid-19

Mae Braille ar gael ar gais. Cysylltwch â phw.vaccines@wales.nhs.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Ar y dudalen hon cewch daflenni brechlyn COVID-19 mewn fformatau hygyrch.
Mae'r rhain yn cynnwys Hawdd ei Ddarllen | Iaith Arwyddion Prydain | Print Bras

**Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd**

Beth i’w ddisgwyl ar ôl eich brechiad ffliw a COVID-19 BSL

Brechiad ffliw a COVID-19 Canllaw i oedolion BSL

Brechiadau yn ystod beichiogrwydd BSL

Brechu COVID-19 Beth i’w ddisgwyl ar ôl y brechiad COVID-19 – cyngor i blant a phobl ifanc pump i 17 oed BSL

Brechu COVID-19 Canllaw i blant a phobl ifanc pump i 17 oed sy’n wynebu risg uwch o haint COVID-19 BSL