Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Hygyrch Brechlyn Covid-19

Mae Braille ar gael ar gais. Cysylltwch â phw.vaccines@wales.nhs.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Ar y dudalen hon cewch daflenni brechlyn COVID-19 mewn fformatau hygyrch.
Mae'r rhain yn cynnwys Hawdd ei Ddeall |  Iaith Arwyddion Prydain | Print Bras |  chyfieithiadau o ddogfennau allweddol ar gyfer siaradwyr ieithoedd heblaw Cymraeg a Saesneg.

 

Brechlyn COVID-19 i oedolion

Pam mae'n rhaid i mi aros am fy mrechlyn COVID-19? - Fideo BSL

Beth i'w ddisgwyl ar ôl eich brechiad COVID-19 - Fideo BSL