Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

15/09/23
Datganiad ar seremoni Gwobrau GIG Cymru 2023

Yn dilyn y datganiad gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am statws uwchgyfeirio holl Fyrddau Iechyd GIG Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd gyda Gwelliant Cymru i symud seremoni Gwobrau GIG Cymru eleni o fod yn ddigwyddiad wyneb yn wyneb i fod yn ddigwyddiad rhithwir ar-lein.

20/07/23
Cyhoeddi'r Cystadleuwyr yn Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru 2023
19/07/23
Bydd canfyddiadau ymchwil yn gwneud y gorau o gymorth iechyd meddwl rhithwir i fenywod amenedigol

Disgwylir i’r cymorth rhithwir a gynigir i bobl sy’n profi cyflyrau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth wella yn dilyn ymchwil gan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol Amenedigol (PCMHS) ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP).

19/07/23
Gwasanaeth newydd yn galluogi cleifion i ffonio gwasanaeth 'Call 4 Concern'

Mae agwedd newydd tuag at ddiogelwch cleifion yn Ysbyty Gwynedd yn sicrhau bod lleisiau cleifion a’u teuluoedd yn cael eu clywed os ydyn nhw’n codi pryderon am eu hiechyd sy’n dirywio.

11/07/23
Mae adroddiad cam darganfod y Rhaglen Cefnogi Diogelwch mewn Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol yn gosod y sylfeini ar gyfer newid sylfaenol

Mae’r gymuned famolaeth a newyddenedigol yng Nghymru wedi amlinellu’r llwybr i wella ansawdd y gofal i famau a babanod drwy gydol taith bywyd newydd.

22/06/23
Syniad prosiect a ddatblygwyd yng Nghymru yn ennill cyllid gan Gyfnewidfa Q
26/05/23
Dysgu gan eraill a gwneud cysylltiadau newydd yn y Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd
23/05/23
Mae syniad am brosiect a ddatblygwyd yng Nghymru ar y rhestr fer ar gyfer cyllid y Gyfnewidfa Q
04/05/23
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau GIG Cymru 2023 ar agor
03/05/23
Anturiaethau yn helpu pobl i wella o seicosis
03/04/23
Gwelliant Cymru yn dod yn rhan o Weithrediaeth GIG Cymru

O 1 Ebrill 2023, daw Gwelliant Cymru yn rhan o Weithrediaeth GIG Cymru.

31/03/23
Y gymuned welliant yn ffarwelio â Joy a Paula

Mae cymuned welliant GIG Cymru yn ffarwelio â dau gydweithiwr sydd wedi rhoi gwasanaeth hir i’r GIG.

30/03/23
Cydweithio i wneud gwahaniaeth: sut mae Gwelliant Cymru yn cyflymu gwelliannau gyda GIG Cymru

Rydym yn falch iawn o allu rhannu Adroddiad Blynyddol cyntaf Gwelliant Cymru gyda chi.

10/03/23
Grwp Cydweithredol ar gyfer Gofal Diogel yn agosau at 40 o brosiectau gwella
17/02/23
Cyllid Newydd ar Gael ar gyfer Prosiectau Gwella Anabledd Dysgu
Photo courtesy of Natasha Hirst/Through Our Eyes
Photo courtesy of Natasha Hirst/Through Our Eyes
15/02/23
Cyfle ariannu – Cyfnewidfa Q
07/12/22
Lansio'r Gydweithredfa Gofal Diogel
19/10/22
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2022
07/10/22
Gwelliant Cymru'n cyhoeddi blaenoriaethau diogelwch Cydweithredol Gofal Diogel ledled Cymru
06/09/22
Cronfa Gwobr Gwella ac Arloesi bellach ar agor