Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

06/09/22
Cronfa Gwobr Gwella ac Arloesi bellach ar agor
06/09/22
Trafod Gwelliant, podlediad newydd sbon gan Gwelliant Cymru
15/08/22
Cyhoeddi'r Cystadleuwyr yn Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru 2022
14/06/22
Dau brosiect ymchwil newydd yn cefnogi datblygiadau arloesol ym maes darparu gofal

Yn dilyn cais am gynigion ymchwil yn gynharach eleni, mae cyfarwyddiaeth Gwelliant Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dyfarnu cyllid i gefnogi dau brosiect ymchwil sydd â’r potensial i gyflawni gwelliannau ac arloesi ym maes darparu iechyd a gofal.

17/05/22
Dathlu Cynhadledd Genedlaethol gyntaf Gwelliant Cymru ers y pandemig

Roedd Cynhadledd Genedlaethol Gwelliant Cymru (10-11 Mai) yn ddathliad o welliant ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys siaradwyr gwadd yn ymuno â'r gynhadledd o UDA, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Iwerddon, Lloegr a'r Alban. 

19/05/22
Gwobrau GIG Cymru 2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal Gwobrau GIG Cymru eto yn 2022 ar ôl seibiant ers 2019 oherwydd y pandemig.

19/04/22
Cynhadledd Genedlaethol Gwelliant Cymru 10 a 11 Mai 2022

Mae Gwelliant Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd eu Cynhadledd Genedlaethol yn cael ei chynnal ar-lein ar 10 ac 11 Mai 2022.

17/02/22
Cyllid ar gael ar gyfer ymchwil i wella ac arloesi wrth ddarparu iechyd a gofal

Mae cyfarwyddiaeth Gwelliant Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach yn croesawu ceisiadau am ymchwil i gefnogi strategaeth Gwelliant Cymru ‘Gwella Ansawdd a Diogelwch’.

17/09/21
Gwelliant Cymru yn cyhoeddi strategaeth newydd i gefnogi gwelliant i ddiogelwch cleifion ledled iechyd a gofal yng Nghymru

Heddiw, ar Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, mae Gwelliant Cymru yn lansio strategaeth ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch’

19/05/21
Lansio adnoddau 'Yn ôl i Fywyd Cymunedol' i helpu pobl ar ôl COVID-19

Mae ‘Yn ôl i Fywyd Cymunedol’ gan Gwelliant Cymru yn cefnogi pobl sy’n ei chael hi’n anodd gadael eu cartrefi a dychwelyd i fywyd cymunedol ers y pandemig.  Mae'r rhain yn cynnwys pobl â dementia, pobl oedd gynt yn gwarchod eu hunain, neu bobl sy'n agored i niwed. 

23/02/21
Lansio Platfform Adnoddau Newydd ar gyfer Staff Cartrefi Gofal a Gofal Cartref i sicrhau mynediad hawdd at wybodaeth hanfodol a chyfoes

Mae ein tîm Cartref Gofal Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn falch o lansio Platfform Adnoddau ar-lein newydd heddiw ar gyfer Staff Gofal yn y Cartref a Staff Cartrefi Gofal.

17/09/20
Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2020

Heddiw yw Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd Sefydliad Iechyd y Byd. Ar hyn o bryd, mae diogelwch cleifion yn ennyn mwy o sylw nag erioed o bosib, o ystyried yr angen i ni ddiogelu cleifion rhag niweidiau COVID-19.

17/06/20
Gweithio mewn Partneriaeth i Wella Gofal Iechyd i Bobl ag Anabledd Dysgu, gyda Phroffil Iechyd newydd Unwaith i Gymru

I ddathlu’r Wythnos Anableddau Dysgu genedlaethol, yn gynt heddiw, cynhaliodd tîm ein rhaglen Anabledd Dysgu Cymru gyfarfod ar-lein o bartneriaid allweddol i gwblhau manylion lansio adnodd newydd y Proffil Iechyd, er mwyn cynorthwyo pobl ag anabledd dysgu i gael gofal iechyd cyson, diogel ac amserol yng Nghymru.

06/03/20
Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Ar hyn o bryd, mae llawer o'n staff yn helpu cydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i ymateb i'r achosion presennol o Goronafeirws Newydd (COVID-19) fel blaenoriaeth. Mae’n bosibl y bydd hyn yn effeithio ar rai o'n rhaglenni a’n digwyddiadau. Cysylltwch â'ch arweinydd i gael rhagor o wybodaeth os ydych chi'n ansicr ac ewch i icc.gig.cymru/coronafeirws i gael y newyddion diweddaraf am yr achosion

17/02/20
Gwobrau GIG Cymru 2020

A ydych chi wedi cyflawni newid sydd wedi trawsnewid y profiad a’r canlyniadau i bobl Cymru? Mae’r Gwobrau’n gyfle i chi arddangos eich gwaith – cynigiwch amdanynt heddiw.

29/11/19
Cynhadledd Ail-lansio Gwelliant Cymru

Dros gyfnod o ddeuddydd yn gynt yr wythnos hon, croesawom dros 650 o gyfranogwyr o bob cwr o Gymru i ailfeddwl sut rydym ni’n gwella – gyda’n gilydd.

25/11/19
Datblygu fel Gwelliant Cymru – ailfeddwl sut rydym ni'n gwella

Heddiw, rydym ni’n ail-lansio’n swyddogol fel Gwelliant Cymru, gwasanaeth gwelliant Cymru gyfan GIG Cymru, sy’n datblygu, mewnosod a chyflwyno gwelliannau ar draws y system ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.