Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19)

Mae coronafeirws (COVID-19) yn salwch newydd a all effeithio ar eich ysgyfaint a'ch llwybrau anadlu. Feirws o'r enw Coronafeirws sydd yn ei achosi.

Beth i'w wneud os oes gyda chi symptomau coronafeirws
Darllenwch Sut mae lleihau’r perygl o ddal neu ledaenu’r coronafeirws
Cliciwch yma am ein posteri adnoddau a chyngor diweddaraf


Arweiniad ac adnoddau


Datganiad diweddaraf