Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Beth sydd angen i chi wneu
 

Cael mynediad i'r wybodaeth hon mewn iaith arwyddion Prydeinig (BSL)


Arhoswch gartref

  • Dim ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith yn unig (dim ond os na allwch weithio gartref)
  • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Gallwch chi ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau.

Arhoswch gartref ac i ffwrdd o eraill (cadw pellter cymdeithasol)
Darllenwch ein datganiad diweddaraf

 

Arweiniad