Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Beth sydd angen i chi wneu
 


Arhoswch gartref

  • Dim ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith yn unig (dim ond os na allwch weithio gartref)
  • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Gallwch chi ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau.

Arhoswch gartref ac i ffwrdd o eraill (cadw pellter cymdeithasol)
Darllenwch ein datganiad diweddaraf

Ymgysylltu â’r cyhoedd am iechyd a llesiant yn ystod coronafeirws yng Nghymru
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal arolwg ffôn ymgysylltu â'r cyhoedd i holi aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru sut y mae coronafeirws a mesurau rheoli sy’n gysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Efallai bydd aelodau o’n tîm yn cysylltu â chi dros y ffôn dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf i ofyn rhai cwestiynau i chi am eich profiadau o coronafeirws ac am eich iechyd. Bydd yr wybodaeth a roddwch yn ddienw ac yn gyfrinachol a bydd yn cael ei defnyddio i helpu i lywio ymateb gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Diolch o flaen llaw am roi o’ch amser i gefnogi’r gwaith hwn.

Arweiniad