Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Iechyd yn y Gwaith

Mae’r amodau y mae pobl yn byw ac yn gweithio ynddynt yn cael effaith sylweddol ar eu hiechyd a’u llesiant. Gall gwaith teg o ansawdd da effeithio’n gadarnhaol ar iechyd a llesiant gweithwyr, a gall hyn yn ei dro effeithio’n gadarnhaol ar gynhyrchiant a chadw staff mewn sefydliad, yn ogystal â lleihau cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch a phresenoliaeth.

Mae’r tudalennau Canllawiau Iechyd a Llesiant yn y Gweithle wedi’u cynllunio i alluogi cyflogwyr i feddwl am iechyd a llesiant mewn perthynas â phob agwedd ar eu sefydliad (staff, diwylliant ac ymarfer) a’u hadolygu, i’w helpu i weithredu.

Mae Cymru Iach ar Waith yn rhoi arweiniad ymarferol ac adnoddau i gyflogwyr, yn ogystal â chyfeirio at fentrau a gwasanaethau cymorth ar draws ystod eang o bynciau.

Mae’r adran hon, sy’n rhoi arweiniad i’r gweithle, wedi’i rhannu’n dair prif thema gyda’r cynnwys a ganlyn:

Amgylcheddau Gwaith Iach:

Ffyrdd o Fyw Iach yn y Gwaith:

Gweithwyr ag Anghenion Iechyd: