Neidio i'r prif gynnwy

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Beth yw cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn ymwneud â thrin pob unigolyn mewn cymdeithas yn deg a sicrhau bod pob un ohonom yn cael yr un cyfleoedd er gwaethaf ein gwahaniaethau.

Mae cydraddoldeb yn golygu nad oes neb yn cael ei eithrio na'i drin yn llai ffafriol oherwydd ei nodweddion gwarchodedig. Er enghraifft, yng nghyfraith y DU mae gan bob person yr hawl i fynediad cyfartal i gyflogaeth, cyflog cyfartal a chyfleoedd hyfforddi cyfartal pan fyddant yn y gwaith.

Mae'r dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Bydd rhagor o wybodaeth, gan gynnwys arweiniad ac adnoddau ymarferol a chyfeirio at wasanaethau yn dod yn fuan.