Neidio i'r prif gynnwy

Amgylcheddau Gwaith Iach

Gall amgylchedd gwaith iach wella ansawdd bywydau pobl, yr amgylchedd ehangach, a gall fod yn rym er lles wrth helpu i leihau anghydraddoldebau iechyd a hefyd wrth ddarparu cymorth i grwpiau difreintiedig.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y gall cyflogwyr wneud y canlynol:

  • Dangos ymrwymiad ar y lefel uchaf i iechyd a llesiant eu staff
  • Creu amgylchedd ffyniannus sy'n gyfartal, yn amrywiol ac yn gynhwysol
  • Dod yn gyflogwyr gwaith teg gyda chyfathrebu ac ymgysylltu dwyffordd cryf â staff
  • Sicrhau bod y gweithle yn iach ac yn ddiogel i’r holl staff
  • Gweithio tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol
  • Dangos ymrwymiad i'r gymuned ehangach trwy eu polisïau a'u harferion