Neidio i'r prif gynnwy

Cyfrifoldeb a Chefnogaeth Sefydliadol

Mae gwreiddio iechyd a llesiant yn niwylliant eich gweithle yn gofyn am ddull cynlluniedig; mae hefyd yn gofyn am gefnogaeth gan uwch reolwyr ac mae angen iddo gael ei gefnogi gan adnoddau perthnasol, boed hynny o ran capasiti a/neu gyllideb. Mae cwmnïau sydd ag arweinyddiaeth ymroddedig a deinamig sy'n rhoi ystyriaeth ddifrifol i fater iechyd a llesiant yn llawer mwy tebygol o elwa. Gall y rhain gynnwys gwell cynhyrchiant o ganlyniad i lefelau uchel o forâl ac ymrwymiad gan staff i lefelau is o absenoldeb salwch a throsiant staff isel.

Mae'r dudalen we hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Bydd rhagor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ymarferol ac adnoddau a chyfeirio at wasanaethau, yn dod yn fuan.