Neidio i'r prif gynnwy

Cymru Iach ar Waith

Yn dilyn y cyngor diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth mewn perthynas â phandemig Coronafeirws (COVID-19), bydd tîm Cymru Iach ar Waith (CIW) yn gohirio y rhan fwyaf o weithgareddau ar gyfer y dyfodol agos. Darllen mwy...

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Cymru Iach ar Waith. Fe'i sefydlwyd yn sgil adolygiad y Fonesig Carol Black o gostau absenoldeb oherwydd salwch ar unigolion, cyflogwyr, y proffesiwn gofal iechyd, a'r economi ehangach. Mae Cymru Iach ar Waith yn rhoi cymorth i gyflogwyr, unigolion ac ystod o weithwyr iechyd proffesiynol i helpu pobl o oedran gweithio yng Nghymru i aros yn heini ac yn iach fel y gallant barhau i weithio, neu ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch.

Gwobrau Gweithle Cymru Iach ar Waith

Mae Cymru Iach ar Waith yn y broses o ddatblygu model newydd o raglen…

E-fwletin Cymru Iach ar Waith

Mae ein e-fwletin misol yn darparur wybodaeth ddiweddaraf gan…

Canllawiau Iechyd yn y Gwaith
Podlediiad Cymru Iach ar Waith
Calendr digwyddiadau ac ymgyrchoedd iechyd a lles Cymru Iach ar Waith.

Hysbysiadau

Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos
Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau
Manteisiwch ar Bàs COVID y GIG i ddangos eich statws brechu er mwyn teithio
SilverCloud - Therapi ar-lein am ddim ar gael heb gyfeiriad gan eich Meddyg Teulu
Asesiad risg gweithle/gweithlu
Gwybodaeth Brechlyn

Dilynwch, Hoffwch a Rhannwch