Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio'r GIG yng Nghymru

Proses o ddarganfod pobl sy'n ymddangos yn iach a allai fod mewn mwy o berygl o gael clefyd neu gyflwr yw sgrinio. Yna, gellir cynnig gwybodaeth, profion pellach a thriniaeth briodol iddynt i leihau eu risg o'r clefyd neu gyflwr a lleihau unrhyw gymhlethdodau sy'n deillio ohono.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyflwyno'r rhaglenni sgrinio cenedlaethol canlynol sy'n seiliedig ar boblogaeth ledled Cymru:

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am sut mae rhaglenni sgrinio yng Nghymru yn gweithredu yma