Neidio i'r prif gynnwy

Deiliaid Gwobr y Safon Iechyd Corfforaethol

Llongyfarchiadau, Deiliaid y Gwobrau!

Rydym yn cymeradwyo chi am dderbyn Safon Iechyd Corfforaethol anrhydeddus ac am eich ymrwymiad rhyfeddol i iechyd a lles eich staff. Mae eich ymdrechion wedi cael effaith sylweddol, ac rydym yn cyfarch eich cyflawniad.

Rydym yn annog sefydliadau i barhau i ddatblygu a gwella llesiant yn eu gweithle. Gallwch ddefnyddio dogfennaeth y fframwaith dyfarnu o’r gwobrau SWHA a CHS sydd ar gael ar-lein o hyd i'ch helpu i wneud hyn. Mae ein gwefan hefyd yn llawn gwybodaeth a chanllawiau ar  bynciau iechyd a llesiant. Mae’r rhain yn cael eu hehangu a'u diweddaru'n rheolaidd.

Rydym hefyd yn parhau i ddatblygu cynhyrchion iechyd a llesiant ac e-ddysgu newydd a chyffrous fel rhan o'n newidiadau rhaglen a fydd ar gael dros y misoedd nesaf.

Wrth i ni gyflwyno ein hoffer arolwg ar-lein dros y flwyddyn nesaf, bydd cyflogwyr yn gallu defnyddio’r rhain i ddeall anghenion iechyd a llesiant eu sefydliad a’u gweithlu yn well. Mae gwaith ar y gweill i allu darparu adroddiadau unigol i gyflogwyr sy'n cwblhau'r offer arolwg sy'n nodi eu meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu wedi'i ategu gan gyfeirio at ganllawiau ac offer perthnasol.

I gael newyddion am ddatblygiadau a chynhyrchion newydd, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletin. Gallwch hefyd ein dilyn ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein tudalen 'cysylltwch â ni' yma.