Neidio i'r prif gynnwy

Ddigwyddiad Cymeradwyaeth COVID-19 Cymru Iach ar Waith

Mae Covid-19 wedi effeithio ar fywydau, lles corfforol ac iechyd meddwl ledled y byd. Yn y cyfnod anodd hwn, mae gweithleoedd a'u gweithluoedd wedi addasu a datblygu i sicrhau parhad a gwydnwch.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru am hyrwyddo a dathlu'r gwelliannau a'r datblygiadau arloesol sydd wedi digwydd ymhlith cyflogwyr Cymru ers dechrau 2020 o ganlyniad i bandemig byd-eang Covid-19, a gwahodd ceisiadau ar gyfer ein Canmoliaeth Cymru Iach ar Waith. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ac yn derbyn Canmoliaeth mewn digwyddiad cenedlaethol ar 8 Rhagfyr 2021.

Canmoliaeth - Enillwyr

Tystysgrif - Canmoliaeth Uchel

Bydd Canmoliaethau yn mynd i'r afael â'r deg maes canlynol yn y gweithle: