Neidio i'r prif gynnwy

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Mae cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn cael ei ddangos trwy ymrwymiad sefydliad i gefnogi nid yn unig ei weithwyr ei hun, ond hefyd y gymuned ehangach. Gall hyn gynnwys rhoi cymorth i gyflogwyr eraill ac ystyried sut y gall arferion a chontractau caffael fod o fudd i’r gymuned leol a phobl leol. Gan ddefnyddio egwyddorion datblygu cynaliadwy, gall cyflogwyr chwarae rhan allweddol wrth wella llesiant cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol pobl a chymunedau er mwyn sicrhau ansawdd bywyd gwell i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Mae'r dudalen we hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Bydd rhagor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ymarferol, adnoddau a chyfeirio at wasanaethau, yn dod yn fuan.