Curwch Ffliw

 

Gall y ffliw fod yn ddifrifol a brechu yw'r ffordd orau o amddiffyn eich hun.

Mae rhai pobl mewn mwy o berygl o ddatblygu cymhlethdodau difrifol os ydynt yn dal y ffliw, felly mae'n bwysig amddiffyn eich hun.