Newyddion

17/09/20
Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2020

Heddiw yw Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd Sefydliad Iechyd y Byd. Ar hyn o bryd, mae diogelwch cleifion yn ennyn mwy o sylw nag erioed o bosib, o ystyried yr angen i ni ddiogelu cleifion rhag niweidiau COVID-19.

17/06/20
Gweithio mewn Partneriaeth i Wella Gofal Iechyd i Bobl ag Anabledd Dysgu, gyda Phroffil Iechyd newydd Unwaith i Gymru

I ddathlu’r Wythnos Anableddau Dysgu genedlaethol, yn gynt heddiw, cynhaliodd tîm ein rhaglen Anabledd Dysgu Cymru gyfarfod ar-lein o bartneriaid allweddol i gwblhau manylion lansio adnodd newydd y Proffil Iechyd, er mwyn cynorthwyo pobl ag anabledd dysgu i gael gofal iechyd cyson, diogel ac amserol yng Nghymru.

06/03/20
Coronavirus Newydd (COVID-19)

Ar hyn o bryd, mae llawer o'n staff yn helpu cydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i ymateb i'r achosion presennol o Goronafeirws Newydd (COVID-19) fel blaenoriaeth. Mae’n bosibl y bydd hyn yn effeithio ar rai o'n rhaglenni a’n digwyddiadau. Cysylltwch â'ch arweinydd i gael rhagor o wybodaeth os ydych chi'n ansicr ac ewch i icc.gig.cymru/coronafeirws i gael y newyddion diweddaraf am yr achosion

17/02/20
Gwobrau GIG Cymru 2020

A ydych chi wedi cyflawni newid sydd wedi trawsnewid y profiad a’r canlyniadau i bobl Cymru? Mae’r Gwobrau’n gyfle i chi arddangos eich gwaith – cynigiwch amdanynt heddiw.

29/11/19
Cynhadledd Ail-lansio Gwelliant Cymru

Dros gyfnod o ddeuddydd yn gynt yr wythnos hon, croesawom dros 650 o gyfranogwyr o bob cwr o Gymru i ailfeddwl sut rydym ni’n gwella – gyda’n gilydd.

25/11/19
Datblygu fel Gwelliant Cymru – ailfeddwl sut rydym ni'n gwella

Heddiw, rydym ni’n ail-lansio’n swyddogol fel Gwelliant Cymru, gwasanaeth gwelliant Cymru gyfan GIG Cymru, sy’n datblygu, mewnosod a chyflwyno gwelliannau ar draws y system ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau