Rhoi sylw i anghenion sylfaenol – i helpu eich corff

Mae'n bwysig ystyried eich anghenion sylfaenol. Mae’r rhain yn bethau y mae eu hangen ar eich corff i gadw'n iach ac yn eu tro yn helpu'r ffordd rydych yn teimlo. Gall gofalu am eich corff gael effaith fawr ar sut rydych yn teimlo'n emosiynol. 

Gallech roi cynnig ar: