Cadw'n Gorfforol Iach – Aros yn Egnïol 

Mae cadw'n egnïol, beth bynnag yw eich oedran, yn bwysig iawn i'ch iechyd corfforol a'ch llesiant meddyliol. Cyn i chi ddechrau gweithgarwch newydd neu gynyddu dwyster gweithgarwch, dylech siarad â'ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol sy'n eich helpu i reoli eich cyflwr.  Mae gwybodaeth gyffredinol yma.

Pa adnoddau sydd ar gael i helpu?

Age Cymru
Byddwch yn egnïol wrth i chi fynd yn hŷn - mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am ymarfer corff sy'n addas i chi a sut i aros yn sefydlog ar eich traed:  

Goresgyn rhwystrau i ymarfer corff - mae'r dudalen hon yn rhoi sylwadau syml ar sut i symud mwy yn y cartref.  

Y GIG
Cyngor ar Weithgarwch Corfforol i'r rhai dros 65 oed

Canllaw Gweithgarwch Corfforol i Ymarferion Cydbwyso