Siarad â rhywun

 • Llinell Gymorth C.A.L.L.
  Llinell gymorth iechyd meddwl benodedig i Gymru, ffoniwch 0800 132 737 neu decstio ‘help’ i 81066. 
 • Gwasanaeth Sgwrsio dros y Ffôn Age Cymru
  Mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth sgwrsio dros y ffôn i'r rhai dros 70 oed yng Nghymru sy'n byw ar eu pen eu hunain. Ffoniwch linell gyngor Age Cymru i gofrestru'n rhad ac am ddim ar 08000 223 444.
 • Silverline
  Llinell gymorth am ddim, gyfrinachol sy'n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn ar 0800 4 70 80 90
 • Llinell Wybodaeth Mind Cymru
  Ffoniwch 0300 123 3393, anfonwch neges e-bost i info@mind.org.uk neu decstio 86463.