Cadw mewn cysylltiad 

Gwasanaeth Sgwrsio dros y ffôn Age Cymru 

Os ydych dros 70 oed ac yn byw ar eich pen eich hun yng Nghymru, mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth sgwrsio dros y ffôn. Gallwch gofrestru AM DDIM, i gael galwad ffôn reolaidd ganddynt yn Gymraeg neu yn Saesneg, ffoniwch Age Cymru ar 08000 223 444 neu gallwch anfon neges e-bost atynt i enquiries@agecymru.org.uk gyda'ch enw, rhif ffôn, a chyfrinair – y bydd ei aelod o staff yn ei ddweud ar ddechrau pob galwad – er mwyn rhoi tawelwch meddwl i chi.

 

The Silver Line ac Age UK

Llinell gyfeillgarwch dros y ffôn i'r rhai dros 60 oed. Ar ôl i chi gofrestru byddwch yn cael eich cysylltu â rhywun tebyg i chi y gallwch gael sgwrs ffôn â nhw am 30 munud bob wythnos.  Bydd angen i chi glywed, a chael eich deall dros y ffôn ac ymrwymo i alwad wythnosol reolaidd ar yr un amser. 

Ewch i llinell gyfeillgarwch Silver line