Cyflwyno'ch plentyn i fwydydd solet (a elwir weithiau yn 'ddiddyfnu')

Gallwch ddechrau cyflwyno bwydydd solet i'ch babi pan fydd tua chwe mis oed ond nid cyn hynny. Yn ystod y chwe mis cyntaf, mae eich babi yn cael ei holl faeth angenrheidiol o laeth y fron neu fformiwla babanod cyntaf.