Rwyf eisoes wedi rhoi'r gorau iddi ond rwy'n poeni y byddaf yn dechrau smygu eto

Da iawn am roi'r gorau i smygu. Mae'n arferol i gyn-smygwyr deimlo'r awydd i smygu mewn cyfnod anodd neu straen. Dyma rai awgrymiadau a all eich helpu os byddwch yn teimlo'r awydd i smygu.

  • Oedi – peidiwch â gweithredu ar yr awydd ar unwaith. Arhoswch i weld a yw'r awydd yn pasio
  • Yfwch – mynnwch wydraid o ddŵr oer neu sudd ffrwythau
  • Anadlwch yn ddwfn - cymerwch sawl anadl ddofn
  • Tynnu eich sylw – ewch i wneud rhywbeth arall i dynnu eich meddwl oddi ar yr awydd am sigarét
  • Ysgrifennwch gynllun o ddatganiadau OS-YNA a'u rhannu â'r bobl sy'n byw gyda chi a all eich cefnogi, e.e. os ydw i'n teimlo'r awydd i smygu am fy mod wedi diflasu, yna byddaf yn gofyn i fy mhartner roi tasg neu orchwyl i mi er mwyn tynnu fy sylw