Beth yw'r ffordd orau i mi roi'r gorau i smygu?

Y ffordd orau y gallwch roi'r gorau i smygu yw gyda chymorth Helpa Fi i Stopio gan y GIG. Oherwydd bod yn rhaid i ni gadw pellter cymdeithasol rydym bellach yn cefnogi smygwyr i roi'r gorau iddi dros y ffôn. Byddwch yn cael cefnogaeth wythnosol gan Arbenigwr Rhoi'r Gorau i Smygu a mynediad i feddyginiaeth rhoi'r gorau i smygu.

Nid ydym yma i feirniadu na rhoi darlith i chi a bydd eich Arbenigwr Rhoi'r Gorau i Smygu gyda chi bob cam o'ch taith tuag at fod yn ddi-fwg. Felly beth am ymuno â'r 15,000 o bobl yng Nghymru sy’n cael cymorth gan Helpa Fi i Stopio bob blwyddyn?

Gwrandewch ar stori Suzie i gael gwybod sut y gall Helpa Fi i Stopio eich helpu chi.

Dechreuwch eich taith i roi'r gorau iddi nawr drwy ffonio 0800 085 2219, tecstio HMQ i 80818 neu lenwi'r ffurflen galwad yn ôl yn helpafiistopio.cymru