Beth os wyf am roi cynnig ar roi'r gorau i smygu ar fy mhen fy hun?

Rydych yn fwyaf tebygol o roi'r gorau i smygu drwy gael cymorth gan Helpa Fi i Stopio a defnyddio meddyginiaeth rhoi'r gorau i smygu. Fodd bynnag os ydych yn mynd i roi'r gorau iddi ar eich pen eich hun gallwch gynyddu eich cyfle drwy ddefnyddio apiau symudol sy'n seiliedig ar dystiolaeth fel Smoke Free – Quit Smoking Now and Stop Forever. Y ffordd orau o ddefnyddio'r apiau hyn yw gyda therapi disodli nicotin (NRT) y gellir ei brynu o'ch archfarchnad leol. Mae cyflenwad wythnos o gwm neu glytiau NRT yn costio tua phris pecyn o sigaréts.

Gellir lawrlwytho'r fersiwn safonol o Smoke Free - Quit Smoking Now and Stop Forever am ddim o:

Siop Apiau Apple 

Google Play 

Mae rhai pobl yn sylwi bod defnyddio sigarét electronig yn ddefnyddiol i'w helpu i roi'r gorau i smygu. Er nad ydym yn gwybod beth yw'r niwed hirdymor o ddefnyddio sigaréts electronig, neu a ydynt yn effeithio ar eich risg o gael eich heintio gan coronafeirws, maent yn llai niweidiol na pharhau i smygu. Dylech brynu sigaréts electronig o'ch archfarchnad leol neu ddosbarthwr ar-lein dibynadwy. Ni ddylid rhannu sigaréts electronig â phobl eraill.