Cymorth bwyd a maeth

I gael gwybod ble mae eich banc bwyd agosaf, ewch i Trusell Trust neu FareShare.

I gael gwybod a ydych yn gymwys i gael talebau cychwyn iach, neu i wneud cais, ewch i wefan cychwyn iach.

Gall teuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gael gwybod sut i gael cymorth gan eu hawdurdod lleol.